Liftlogic skulle vilja använda en cookie i syfte att löpande förbättra webbplatsen.

Läs mer om kakor på

=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=

=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=

=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=

=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=

Logga in

Glömt lösenordet?

Eller

Vill du bli stamkund? Registrera dig här!

Vårt erbjudande

Vi utvecklar och levererar teknologi över tid i partnerskap med våra kunder

01
Innovationspartner

Att utveckla styrsystem till hissar är en komplex sak, men med över 30 års erfarenhet av plattformshissar har vi förfinat konsten att utveckla enkla och smarta lösningar som kan anpassas och serietillverkas på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. Med denna bakgrund blir vi ett naturligt stöd som din innovationspartner och kan tillsammans utveckla och vidareutveckla nya smarta lösningar till nöjda slutkunder.

02
Modulärt ramverk

Vi har lagt stor vikt på att göra vårt styrsystem modulärt så att det ska vara möjligt för dig att anpassa funktioner och konfigurationer efter just dina behov. Det ger stor flexibilitet vilket gör det enklare att addera moduler och funktioner i efterhand, samt gör att du och dina kunder endast betalar för det ni faktiskt behöver.

03
Kvalitetssäkring

Vi äger hela värdekedjan från idé till färdig produkt och kan på så vis säkerställa och fullt ut garantera kvaliteten på det vi levererar. I och med att utveckling och produktion sker under samma tak kan vi hålla väldigt korta cykler i vårt förbättringsarbete och därigenom snabbt identifiera och implementera kvalitetshöjande ändringar i design, konstruktion och tillverkning.

04
Helhetsåtagande

Vi tar ansvaret för att fortlöpande anpassa systemet i takt med att förutsättningarna förändras. Det kan handla om att säkra tillverkning och leverans genom att t.ex. bevaka och ersätta komponenter som har utgått eller blivit svåra att få tag på. Det kan också handla om att bevaka och säkerställa att systemet efterlever rådande regler och standarder över tid, samt att det följer användarnas skiftande förväntningar.

05
Enkel installation

Vi levererar kompletta paket med all elektronik som behövs tillsammans med anpassat kablage för strömförsörjning och kommunikation mellan de olika moduler som levereras. Vid installation känner systemet själv av vilka moduler som finns i den aktuella hissen, hur många plan hissen har, etc. och ställer utifrån detta själv in nödvändiga parametrar. Våra arbeten med att göra systemet enkelt att installera och konfigurera pågår oavbrutet.

06
Hög kundanpassning

För oss är det en självklarhet att olika kunder har olika behov och därmed vill ha olika lösningar. Att de styrsystem vi utvecklar åt våra kunder baseras på ett generiskt styrsystem sätter inte stopp för det. Med ett väldesignat styrsystem i grunden kan vi på kort tid och till låg kostnad utveckla och produktionssätta lösningar som garanterat kommer att upplevas som helt kundunika.

07
Kostnadseffektiv utveckling

Då vi alltid utgår från vårt generiska, modulära system när vi utvecklar kundanpassade lösningar kan vi snabbt och kostnadseffektivt ta fram ett skräddarsytt system åt dig som kund. Som kund bär du inte hela kostnaden för att utveckla hela systemet, utan endast den mindre del som utgör dina unika anpassningar. Med både egen utveckling och tillverkning har vi dessutom kontroll på hela flödet och kan därigenom säkerställa en totalt sett kostnadseffektiv konstruktion och serietillverkning.

08
Enkel service

Vi arbetar ständigt med systemuppdateringar som alla är bakåtkompatibla och fungerar på redan levererade styrsystem. Det gör service av hissarna enkel och felavhjälpning effektiv. För att ytterligare förenkla det fortlöpande underhållet för dig och dina servicetekniker har vi dessutom gjort det möjligt att utföra allt detta via en app i telefonen. Det kan inte bli mycket enklare.

Vår historia

År 1983 fick den nyblivna datateknikern Bengt Wirgart en kittlande fråga som förändrade hela hans liv och la grunden till företaget som vi idag känner till som Liftlogic.

Läs hela historien

Vårt erbjudande

Vi jobbar med ett egenutvecklat modulärt system som ger oss möjlighet att snabbt ta fram nya lösningar utifrån våra kunders specifika behov och förutsättningar.

Så funkar det