Liftlogic skulle vilja använda en cookie i syfte att löpande förbättra webbplatsen.

Läs mer om kakor på

=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=

=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=

=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=

=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=–=

Logga in

Glömt lösenordet?

Eller

Vill du bli stamkund? Registrera dig här!

Vår process

Så här jobbar vi tillsammans med våra kunder

På Liftlogic arbetar vi i nära samarbeten med våra kunder genom hela utvecklingsarbetet för att tillsammans skapa och leverera skräddarsydda och unika styrsystem. Att våra samarbeten och lösningar är lyckade säkerställs genom en väl utarbetad process:


01

Informationsinsamling

Vi inleder alltid med att se över vilka förutsättningar och behov du som kund har, för att identifiera vilka anpassningar som behöver göras i systemet. Målet är dock alltid att använda befintliga moduler så långt det går för att hålla nere kostnader och förenkla framtida underhåll.


02

Målsättning

I nästa steg sätter vi ett gemensamt mål för utvecklingsprojektet. Det är här vi sätter budget, önskat lanseringsdatum, volymer och prismodell bland annat. Det är också i det här steget som vi definerar kommunikationskanaler och vilka roller vi tar under projektets gång.


03

Innovation

Utvecklingsarbetet inleds med att vi tar fram en kostnadseffektiv lösning enligt överenskomna specifikationer. Här tar vi alltid hänsyn till produktion, installation, service och eftermarknad.


04

Prototyp

Så fort lösningen är redo bygger vi en prototyp för att testa, justera och verifiera att allting fungerar som det ska och når det önskade resultatet.


05

Testfas

När vi har nått en godkänd prototyp tar vi fram en projektplan för produktionsserier och tester tillsammans med kund. Här får kunden flera tillfällen att prova lösningen innan de ger det slutgiltiga godkännandet efter sista testomgången.


06

Lansering

Vanligtvis har vi en godkänd slutprodukt efter cirka tolv månader. Därefter förbereder vi för produktion och gör en versionskontroll innan lansering. Vi ser också till att sätta upp rutiner för inköp, produktion, funktionstester, logistik, vidareutveckling och underhåll med mera.


07

Vidareutveckling

Efter lanseringen gör vi löpande underhållsuppdateringar cirka två gånger per år, under hela avtalstiden, för att se till att nya behov och ändrade förutsättningar möts. Vi upprättar också olika mötesforum för att ta hand om support- och kvalitetsfrågor, leveranser, volymprognoser och vidareutveckling av styrsystemet för mer långsiktiga strategier.

Vår historia

År 1983 fick den nyblivna datateknikern Bengt Wirgart en kittlande fråga som förändrade hela hans liv och la grunden till företaget som vi idag känner till som Liftlogic.

Läs hela historien

Vad vi gör

Vi jobbar med en egenutvecklad modulbaserad lösning som ger oss möjlighet att snabbt ta fram nya lösningar utifrån våra kunders specifika behov och förutsättningar.

Vad vi gör